Новини департаменту

Вступ-2022: алгоритм надання бюджетних місць за результатами спеціально організованої сесії НМТ для вступника

18 СЕР 2022

Image

У Міністерстві освіти і науки України повідомляють, що вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, подають документи у визначені Міністерством строки та можуть отримати рекомендацію до зарахування на бюджет у випадку отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць.

Отже, бюджетні місця за результатами спеціально організованої сесії НМТ, якщо вступник не має спеціальних умов вступу, можуть бути надані за таким алгоритмом:

1. Вступник подає заяву для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію у встановлені для подання заяв для участі в конкурсному відборі за результатами НМТ на місця державного (регіонального) замовлення строки (зокрема, для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра до 18:00 23 серпня), з вказанням в електронному кабінеті окремої категорії 143 «вступники, які планують брати участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності».

Заяви вступників, які подані в межах додаткового набору вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (після завершення терміну прийому документів за основним набором), у цьому контексті не розглядаються.

2. Вступник отримує рекомендації для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Якщо рекомендація на контракт не була надана, то вступник не зможе претендувати на переведення на бюджетне місце за відповідною конкурсною пропозицією.

3. Вступник успішно складає НМТ на спеціально організованій сесії (не менше 100 балів за кожний предмет) та отримує результати в особистому електронному кабінеті.

4. Якщо конкурсний бал вступника, розрахований за результатами спеціально організованої сесії НМТ, є достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць (тобто конкурсний бал вступника більше прохідного бала, визначеного при адресному розміщенні для відповідної конкурсної пропозиції) за заявою з найвищою пріоритетністю, і в закладі вищої освіти є вакантні місця державного або регіонального замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) або додаткове місце надане державним (регіональним) замовником, то має бути завершене оформлення вступника на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб з наступним переведенням на місця державного (регіонального) замовлення.

У разі неможливості переведення вступника на бюджетне місце за заявою з найвищою пріоритетністю, така процедура повторюється за заявами з нижчими пріоритетностями.

Світлина сайту mon.gov.ua.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image