Новини відділів на місцях
Image

Особливості освітнього напряму «Мовлення дитини» у роботі з дошкільниками

29 ЛИС 2022

 

Львівський  обласний Будинок вчителя провів ZOOM-конференцію, цикл вебінарів по підтримці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запровадження концептуальних ідей Державного стандарту дошкільної освіти до навчання та виховання дітей дошкільного віку з метою формування життєво-компетентної особистості на тему «Особливості освітнього напряму «Мовлення дитини» у роботі з дошкільниками» (продовження). 

Доповідач – викладач кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максимів О.М. 

Мовлення – процес спілкування, опосередкований мовою.

У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються комунікативні форми та функції мовної діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, суттєво змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної діяльності загалом.

Дитина дошкільного віку активно засвоює мовлення, оскільки це зумовлюють її потреби дізнатись, розповісти, вплинути на себе й на інших.

Оволодіваючи мовою у процесі спілкування з дорослими, дитина отримує не лише засіб ефективного спілкування з оточенням, а й засіб успішного керування власною поведінкою. За допомогою мови дитина може сформулювати мету своїх дій, спланувати їхню послідовність, а також зіставити зміст і цілі діяльності. Після оволодіння мовою та мовленням дитина здатна спрямувати свої дії чи утриматись від виконання деяких із них. У дошкільному віці процес оволодіння основами мовлення зазвичай завершується.

Мовлення супроводжує всі види діяльності дошкільника, сприяє встановленню і розвитку його соціальних контактів, стає ефективним інструментом мислення. Зміст і форми дитячих висловлювань залежать від форм спілкування, комунікативних завдань дошкільника. У процесі спілкування мовлення удосконалюється, набуває нових якостей, зумовлює перебудову психічних процесів тощо. Основними напрямами його розвитку є розширення лексичного запасу слів і граматичної структури мовлення.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image