Новини департаменту

Науковці Львівщини – лауреати Премії Верховної Ради України молодим ученим

30 ГРУ 2022

Image

 

13 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 2833-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» за поданням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на основі рейтингового подання відповідної Конкурсної комісії за результатами експертиз.

Серед лауреатів Премії – молоді вчені вищих навчальних закладів Львівщини, які продемонстрували вагомі результати наукових досліджень.Так, Премію Верховної Ради присуджено:

 • за роботу «Нові регуляторні механізми біосинтезу клінічно-важливих антибіотиків»:

  Ющуку Олександру Сергійовичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Кошлі Оксані Тарасівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • за роботу «Кристалічна інженерія р-комплексів купруму(I) і аргентуму(I) з алільними похідними гетероциклічних сполук та їх нелінійно-оптичні властивості»:

  Сливці Юрію Івановичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • за роботу «Мультифункціональні склуваті середовища з рідкісноземельними активаторами для сучасної ІЧ фотоніки»:

  Шпотюку Ярославу Олеговичу - кандидату фізико-математичних наук, доктору філософії з галузі знань матеріалознавство, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • за роботу «Науково-технічні засади підвищення точності промислових вимірювань температури термоелектричними перетворювачами»:

  Кочану Оресту Володимировичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;

 • за роботу «Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних "лікоподібних" молекул»:

  Лозинському Андрію Володимировичу - кандидату фармацевтичних наук, доценту кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

  Юшину Ігорю Михайловичу - аспіранту кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

 • за роботу «Опис квантованості простору за допомогою деформованих алгебр зі збереженням фундаментальних фізичних принципів та верхня межа для кванта довжини»:

  Гнатенко Христині Павлівні - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • за роботу «Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології контролю небезпечних захворювань в умовах пандемії»:

  Федушко Соломії Степанівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;

 • за роботу «Опіка над дітьми у педагогічній теорії та практиці»:

  Карпенко Оресті Євгенівні - доктору педагогічних наук, професору кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Щиро вітаємо молодих вчених Львівщини з високим визнанням їхньої наукової діяльності!  Бажаємо сил і натхнення для подальших творчих звершень на благо науки та освіти задля нашої Перемоги, відбудови та розвитку України!

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image