Новини відділів на місцях
Image

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти в умовах війни

29 ЧЕР 2023

Львівський  обласний Будинок вчителя провів ZOOM-конференцію, цикл онлайн-вебінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Сучасні тенденції та напрями розвитку дошкільної освіти в Україні»  на тему «Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти в умовах війни».

Доповідач – викладач кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максимів О. М.

Патріотизм – сукупність емоційної прив'язаності до Батьківщини, яка визначає особу як громадянина, передбачає гордість за моральні, матеріальні і духовні досягнення свого народу, бажання збереження характерних особливостей своєї Батьківщини, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому.  

Зміст та розуміння поняття патріотизм закріплені в Законі України «Про дошкільну освіту». У цьому законі зазначено: одним з основних завдань дошкільної освіти є «виховання в дітей шанобливого ставлення до родини, рідного краю, Батьківщини, поваги до народних традицій та звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу».

Зміст патріотичного виховання конкретизовано у «Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті»; «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти»; «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності». Завдання громадянського гарту дошкільнят визначено в кожній освітній лінії Базового компонента дошкільної освіти.

Метою патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до власної землі, родини, держави, пошани до видатних історичних діячів, готовності до виконання громадянських та конституційних обов'язків.

Щоб досягти цієї мети, виховувати патріотів слід вже з дошкільного віку. Перед нинішніми дітьми Батьківщина постала не у найкращому вигляді: неспокій у суспільстві, економічна криза, війна (збройна та інформаційна). І наше завдання попри всі ці негаразди – допомогти дітям наповнити серця любов'ю до країни, де вони починають пізнавати світ. Страшні події, що відбуваються у нас, в Україні, сьогодні, пробудили національно-патріотичні почуття в мільйонів громадян, виявили здатність українців жертвувати власним життям заради свободи Батьківщини, її щасливого майбутнього. А майбутнє України – це її підростаюче покоління, це наші діти, яких ми повинні виховувати патріотами.

Національно-патріотичне виховання дошкільників має вирішувати широке коло завдань. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитсадка, з якої зароджується любов до рідної країни, а виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традиції народу, держави, загальнонародних свят.

Успіх патріотичного виховання залежить від правильної організації всієї освітньої роботи в дошкільному закладі, зокрема й від створення розвивального середовища: предметного і духовного, бо саме в дошкільному віці закладаються основи формування духовності, почуттів, світосприйняття, усвідомлення свого «Я».

Патріотичне середовище – це не лише предметне оформлення простору в національній кімнаті, а й гуманна й патріотична поведінка всіх учасників освітнього процесу в дошкільному закладі і в родині, що базується на взаємоповазі, взаєморозумінні, взаємоготовності до самопожертви, це готовність стати на захист національних та державних цінностей, шанобливе ставлення до захисників України, вміння сприймати досягнення і поразки в країні як свої власні.

Основи патріотизму закладаються в родині, тому до освітнього процесу слід активно залучати батьків вихованців, аби допомогти дітям трансформувати зовнішнє у внутрішнє, засвоїти патріотичні ідеї як частину власного світогляду.

Форми і методи роботи сім'ї з національно-патріотичного виховання дошкільників:

 • ·  заняття;
 • ·  бесіди;
 • ·  розповіді;
 • ·  екскурсії (в ліс, парк, до річки, на луки, вулицями рідного селища);
 • ·  читання та інсценування творів художньої літератури, казок, легенд, віршів, пісень;
 • ·  дидактичні ігри;
 • ·  сюжетно-рольові ігри;
 • ·  розв'язання проблемних ситуацій (в побуті, природі);
 • ·  відвідування музеїв, театрів, вистав;
 • ·  тематичні вечори, свята і розваги;
 • ·  зустрічі з визначними людьми, із захисниками України та волонтерами.

Отже, завдання патріотичного виховання дошкільників є нині актуальними і важливими. Результатом патріотичного виховання  має бути сформоване почуття патріотизму, що передбачає активний крок любові до родини, рідного краю, свого народу, його звичаїв і традицій.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image