Новини відділів на місцях
Image

Освітянські діалоги на тему культури мовлення сучасного педагога

18 ВЕР 2023

Виконуючи Комплексну програму утвердження української мови, Львівський обласний Будинок учителя провів освітянські діалоги в режимі ZOOM-конференції на тему «Мовленнєва культура сучасного педагога в умовах динамічності мовної норми початку XXI сторіччя».

Першу лекцію циклу «Культура мовлення» для освітян Львівщини провела кандидат філологічних наук, доцентка кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, авторка багатьох монографій Оксана Дільна.

Мова й культура як духовні вартості органічно пов’язані між собою. Мова – це прояв культури. «Мова утримує в одному духовному полі національної культури усіх представників певного народу і на його території, і за її межами. Вона цементує всі явища культури, є її концентрованим виявом» (В. Іванишин). Удосконалюючи, оберігаючи та вивчаючи рідну мову, ми зберігаємо національну культуру.

Культура мови – галузь мовознавства, що займається утвердженням норм на всіх мовних рівнях. Культура мови виробляє наукові критерії в оцінюванні мовних явищ, виявляє тенденції розвитку мовної системи, проводить цілеспрямовану мовну політику, сприяє втіленню норм у мовну практику. Культура мовлення має регулювальну функцію, адже пропагує нормативність, забезпечує стабільність, рівновагу мови. Вона діє між літературною мовою і діалектами, між усною і писемною формами.

Актуальним є не лише питання мовного етикету вчителя, а й питання його мовного стилю. Цей стиль характеризується бездоганним володінням нормами української літературної мови і (що має неабияке значення) позамовними засобами спілкування – міміка, жест, темп мовлення, застосування пауз, моделювання голосом.

Дотримання цих вимог слугуватиме виробленню у дітей певного еталону спілкування. Культура мовлення набувається дитиною у процесі спілкування, а отже, педагог повинен спілкуватись та володіти бездоганною мовою.

У ході лекції було розглянуто поради щодо підвищення особистої культури мовлення та найголовніші виклики на шляху вдосконалення культури мовлення особистості.

Мовна характеристика – невід’ємна частина індивідуальної характеристики людини, віддзеркалення її загальної культури. Володіння культурою мовлення – важлива умова успіху у навчанні та педагогічній діяльності.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image