Новини департаменту

Аналіз освітньої галузі представили на нараді з представниками районів

15 ВЕР 2020

Image

Департамент освіти і науки Львівської ОДА разом із Інститутом стратегічних досліджень розробили Стратегію розвитку освіти Львівщини до 2027 року.

Аналіз освітньої мережі в розрізі районів, міст та ОТГ представили сьогодні на відеоконоференції з представниками районів під головуванням першого заступник голови Львівської ОДА Андрія Годика.

В ході аналізу при розробці Стратегії освітні фактори були віднесені і до сильних, і до слабких сторін регіону. Так, серед сильних сторін відзначено високий професійно-освітній та кваліфікаційний рівень економічно активного населення, а також потужний науковий потенціал, розвинута науково-освітня інфраструктура області.

Водночас розробники Стратегії регіонального розвитку акцентують на таких недоліках як дисбаланси ринку праці, зумовлені невідповідністю професійної структури та кваліфікації випускників освітніх закладів та потреб підприємств, брак кадрів робітничих професій, що зумовлено низьким рівнем оплати праці.

«Львівщина завжди була освітнім центром. Однак чи має вона усі ресурси для того, щоб залишатись ним і надалі? Частка освіти у валовому регіональному продукті Львівщини з 2012 року зменшилась і становить неповних 7 %. Освіта – це не лише сфера надання послуг, вона має стимулювати соціально-економічний розвиток області», - наголосив директор департаменту освіти і науки Олег Паска.

Під час формування Стратегії розвитку освіти області проаналізували сучасний стан та основні тенденції розвитку сфери освіти у Львівській області, економічне зростання, демографічну ситуацію, навантаження на педагогів, вартість навчання одного учня, доступність навчальних закладів для людей з особливими освітніми потребами тощо.

«Беручи до уваги всі проаналізовані чинники, було визначено стратегічні цілі, серед яких – зростання доступності до освітніх послуг усіх громадян, діджиталізація галузі, вдосконалення освітніх програм, стимулювання креативних просторів в університетах, налагодження результативної співпраці між освітніми закладами та бізнесом тощо. Львівщина може і повинна заробляти на освіті, а не лише витрачати на неї. В цьому контексті також має відбутись трансформація системи управління освітою на регіональному рівні», - акцентувала заступник директора Інституту стратегічних досліджень з наукової роботи Ірина Сторонянська.

Означені в Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року завдання будуть враховані та ляжуть в основу формування стратегічних цілей та оперативних завдань розвитку сфери освіти в регіоні.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image