Image

Запрошуємо до громадського обговорення проєкту Стратегії розвитку освіти Львівщини

28 ЖОВ 2020

Департамент освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року.

У Стратегії виділено чотири основні цілі:

  • ОСВІТА – ОСЕРЕДЯ КУЛЬТУРИ.

Освітній процес, перш за все, виховний і забезпечує формування культури особистості, впливаючи на саморозуміння та самовизначення впродовж усього життя. В такому випадку освіта має скеровуватися на всебічний розвиток особистості та її талантів, моральних якостей та свідомого суспільного вибору.

Основними векторами розвитку освіти повинні стати: якість, справедливість, доступність, всебічне охоплення та заохочення.

  • ОСВІТА – ПРЕСТИЖНЕ МІСЦЕ ПРАЦІ.

Важливо змінити ставлення суспільства і держави до освіти, повернувши повагу і престиж освітніх професій. Освіта повинна мати сучасну матеріально-технічну базу, інноваційні технології навчання та висококваліфіковані кадри. Система цілей і завдань включає забезпечення ефективного управління освітою через децентралізацію управлінської вертикалі, узгодження освітньої інфраструктури з потребами в освітніх послугах, забезпечення професійного розвитку педагогів.

  • ОСВІТА – РУШІЙ ЕКОНОМІКИ.

Сфера освіти на Львівщині завжди займала значну частину валового регіонального продукту, але впродовж останніх років почала втрачати потенціал. З 2012 року її частка у ВРП регіону зменшилась з 8,4 до 6,9 %. Водночас розбудова економіки регіону вимагає створення високоефективної системи освіти, яка б відповідала потребам економіки та населення.

В Стратегії передбачено підготовку конкурентоспроможних працівників з перспективою кар’єрного зростання впродовж життя, формування регіонального замовлення на робітничі кадри, посилення взаємодії освіти, бізнесу, науки, переосмислення ролі професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

  • ЛЬВІВЩИНА – ОСВІТНІЙ ХАБ.

Львівська область традиційно була освітнім центром Західного регіону України та одним з провідних освітньо-наукових центрів України. Через це доцільно використати модель хабу як організаційного підґрунтя розвитку освітньої сфери в регіоні: осучаснення освітнього потенціалу закладів освіти, розвиток зв’язків між закладами освіти та бізнесом, налагодження партнерських відносин між українськими та європейськими закладами освіти, формування центрів креативного розвитку учнів та молоді.

Громадське обговорення проєкту Стратегії триватиме до 10 листопада 2020 року. Зауваження і пропозиції просимо надсилати на адресу: donloda@ukr.net.

За результатами обговорення в проєкт внесуть відповідні зміни, а до 20 листопада доопрацьований документ буде подано на розгляд сесії Львівської обласної ради.

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ
1 Проєкт Стратегії розвитку освіти Львівщини оптимізовано.pdf

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image