Новини відділів на місцях
Image

У Львівському обласному Будинку вчителя відкрито виставку до дня народження Григорія Ващенка

26 КВІ 2021

У Львівському обласному Будинку вчителя відкрито виставку, присвячену видатному українському педагогу, одному з творців освітньо-виховної системи, професору Григорію Григоровичу Ващенку (23.04.1878-02.05.1967).

Експозиція виставки розпочинається біографічною довідкою. Продовження виставки - інформація про науково-педагогічну та громадську працю Г.Г.Ващенка.

Григорій Ващенко в історії української педагогіки посідає особливе місце як автор досліджень, які в такому обсязі ще не розроблялися. Це передовсім такі його праці як "Виховний ідеал", "Система навчання", "Виховання любові до Батьківщини", "Організаційні форми навчання", "Виховна роль мистецтва", "Засади естетичного виховання", "Тіловиховання як виховання волі і характеру" та інші.

Найбільша заслуга Григорія Ващенка в тому, що він - творець державницьки зорієнтованої української національної педагогіки. Не вузько етнічної, а тієї, яка породжує і зміцнює волю до національного самоутвердження, плекає народ гордий, мужній, формує свідому своєї історичної місії націю.

Стисло формулу своєї педагогіки професор Ващенко відобразив у словах: "Служіння Богові та Україні". Він будує українську національну систему освіти, головними елементами якої є такі: її ідеалістичне світосприймання, яке відкидає більшовизм з його матеріалізмом і атеїзмом; християнська мораль як основа родини і здорового суспільства; високий рівень педагогічних наук, що мають у минулому величні сторінки письменництва княжої доби, "Повчання дітям" Володимира Мономаха, філософські вчення Григорія Сковороди, учнів Могилянської академії, твори геніального педагога Костянтина Ушинського та інші; видання педагогічних творів, шкільних підручників, літератури для молоді різного віку, які мають бути на найвищому мистецькому і технічному рівні.

Професор Ващенко у своїх працях багато уваги приділяв проблемам виховного ідеалу як меті виховання. В основу виховного ідеалу він поклав загальнолюдські та національні цінності, моральні закони творення добра, боротьбу зі злом, побудову справедливого ладу.

Серед експонатів виставки є відома праця Г.Г. Ващенка "Виховний ідеал", виданий у 2006 році видавництвом "Комула" (Львів) за підтримки Головного управління освіти і науки ЛОДА. Цей підручник  професор Григорій Ващенко завершує такими словами:

"Плекаючи свої кращі традиції, борючись за свою самостійну державу, українська молодь разом з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські ідеали, а й активно боротись за них — Віримо, що ця боротьба закінчиться перемогою Правди і Добра".

Виставка триватиме до 28 квітня.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image