Новини відділів на місцях
Image

Вебінар "Ефективне педагогічне спілкування" у Львівському обласному Будинку вчителя

03 ЧЕР 2021

У Львівському обласному Будинку вчителя відбувся вебінар "Ефективне педагогічне спілкування", який провела асистент кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) Чуквінська О.М.

Педагогічне спілкування - це система органічної соціально-психологічної дії учителя-вихователя і вихованця в усіх сферах діяльності, що має певні педагогічні функції, спрямовані на створення оптимальних соціально-психологічних умов активної та результативної життєдіяльності особистості. Прагнення до спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом, рушієм діяльності особистості.

Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями в процесі навчально-виховної роботи, яке створює найбільш сприятливі умови для розвитку позитивної мотивації у навчальній діяльності, для соціально-психологічного розвитку дитини, забезпечує сприятливий емоційний клімат у всіх сферах діяльності, ефективне керівництво соціально-психологічними процесами в учнівському колективі та дає змогу максимально використовувати особистісні якості вихованців.

Професійне педагогічне спілкування - це взаємообумовлений процес рольових ігор учителя-вихователя і вихованців. Якщо для педагога спілкування є передусім видом професійної діяльності, то для учня - це вид повсякденної життєдіяльності. Тому, спілкуючись з учнями, педагог не тільки взаємодіє з вихованцем, він повинен залишатися одночасно і поза ним, бо йому треба спостерігати, аналізувати, коригувати, приймати рішення тощо.

У ході вебінару було розглянуто форми та методи ефективного педагогічного спілкування (його особливості, засоби, стилі, культура, функції, застосування технік).

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image