ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2021 рік

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ
1 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за І квартал 2021 року.pdf
2 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за І квартал 2021 року.pdf
3 Звіт про кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) за І квартал 2021 року.pdf
4 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01 квітня 2021 року.pdf
5 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за І півріччя 2021 року.pdf
6 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за І півріччя 2021 року.pdf
7 Звіт про кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) за І півріччя 2021 року.pdf
8 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01 липня 2021 року.pdf
9 Звіт про фінансові результати за І півріччя 2021 року (форма № 2-де).pdf
10 Баланс на 01 липня 2021 року (форма № 1-де).pdf
11 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 9 місяців 2021 року.pdf
12 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за 9 місяців 2021 року.pdf
13 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року (форма № 2-де).pdf
14 Баланс на 01 жовтня 2021 року (форма № 1-де).pdf
15 Звіт про кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) за 9 місяців 2021 року.pdf
16 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01 жовтня 2021 року.pdf
17 Баланс на 01 січня 2022 року (форма № 1-дс).pdf
18 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2-д) за 2021 рік.pdf
19 Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма № 2-дс).pdf
20 Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма № 3-дс).pdf
21 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за 2021 рік.pdf
22 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) за 2021 рік.pdf
23 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д).pdf
24 Звіт про кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) за 2021 рік.pdf
25 Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма № 4-дс).pdf
26 Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (форма № 5-дс).pdf
27 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) на 01 січня 2022 року.pdf
***

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image