Новини відділів на місцях
Image

Про створення недискримінаційного середовища у школі

06 СЕР 2021

Принцип інклюзивності та справедливості в освіті передбачає, що всі діти повинні мати рівний доступ до освітніх можливостей, що сприятиме досягненню ними кращих результатів у навчанні незалежно від статі, національності або достатку, освіти чи професії їхніх батьків. Забезпечення такого доступу до освіти і неупередженого ставлення до всіх дітей – такі ж важливі завдання директора школи, як і забезпечення якісної освітньої діяльності школи.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.

Про виявлення, запобігання та подолання дискримінації, протидію булінгу й упередженням та про інші кроки з метою створення недискримінаційного середовища у школі йдеться в порадах для директорів від Державної служби якості освіти та проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe).

Пряма дискримінація – це ситуація, коли дитина чи група дітей за певними ознаками (інвалідність, місце проживання, добробут родини, стать, віра тощо) обмежується у користуванні правами, послугами, свободами без обґрунтованих правомірних причин.

Непряма дискримінація проявляється через формально нейтральні правила, норми, критерії чи практику, коли певна людина або група людей опиняється у невигідному становищі порівняно з іншими або отримує гірші умови.

Із дискримінацією тісно пов’язані й упередження – хибні або негативні думки про людину, що складаються наперед, а висновки про її здібності чи нахили робляться лише за певною ознакою (наприклад, коли про дітей певної статі наперед думають як про схильних до певних наук, гуманітарних чи природничих).

З-поміж перешкод у забезпеченні недискримінаційного середовища у школі:

  • соціальні – стереотипи і упередження, відсутність даних або недостатня кількість даних про реальні потреби різних груп людей за статтю, віком, майновим становищем тощо. Наприклад, менше заохочення дівчат до IT-сфери через стереотип, що це чоловіча професія, або хлопців — до гуманітарних наук, оскільки вони вважаються «жіночими».
  • організаційні – розташування, розклад занять, логістика/транспорт, бюрократичні процедури. Наприклад, відсутність пандуса може бути непомітною для більшості, але буде перешкодою для людей на кріслах колісних.
  • особисті – економічні та фінансові можливості, стан здоров’я, релігійні переконання, національні традиції, велика кількість дітей у родині, кількість вільного часу поза школою тощо. Прикладом може бути ситуація, коли до школи потрібно прийти у певному одязі, а у окремої групи дітей через фінансовий стан родини немає такої можливості.

Щоби запобігти дискримінації у школі, директор може виконати 5 кроків:

  1. Аналіз ситуації: зібрати відомості від сторін, на яких впливає дискримінаційна ситуація, дані про релевантні законодавчі норми, правила, міжнародні стандарти, кращі практики – позитивний досвід в аналогічних чи схожих ситуаціях, а також врахувати наявні соціальні, культурні та економічні умови. 
  2. Визначення сторін проблеми: хто є її сторонами і чи є щодо цих осіб або груп осіб упередження (включаючи власні у директора).
  3. Виявлення потреб сторін: обговорення, опитування, дослідження, консультації, співбесіди, круглі столи тощо для того, щоби виявити та врахувати позиції різних осіб чи груп. 
  4. Розроблення варіантів рішень: сформувати декілька альтернативних варіантів вирішення ситуації/проблеми, пересвідчитись, чи були враховані потреби та інтереси всіх сторін, проаналізувати впливи і ризики та обирати оптимальне рішення. 
  5. Моніторинг та оцінка результатів, які допоможуть виміряти ефективність обраного шляху вирішення проблеми, коригувати свої дії у майбутньому, а також запобігти подальшим проявам дискримінації чи упереджень, передбачити у річному плануванні роботи закладу заходи щодо виявлення та профілактики дискримінації тощо.

Докладніше про кожен із кроків цієї інструкції для директора – на сайті Державної служби якості освіти.

 

Фото  із сайту osvita.ua

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image