Новини відділів на місцях
Image

ZOOM-конференція «Концептуальні засади реалізації Державного стандарту дошкільної освіти: аналіз змін» у Львівському обласному Будинку вчителя

22 ЖОВ 2021

Львівський обласний Будинок вчителя провів ZOOM-конференцію з циклу «Концептуальні засади реалізації Державного стандарту дошкільної освіти: аналіз змін» на тему «Актуальні аспекти реалізації принципу гуманізму та формування позитивної самоконцепції особистості дошкільника».

Доповідач — викладач кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Максимів О.М.

Сучасне життя потребує змін у різних сферах: освіті, медицині, культурі, послугах. Назріла необхідність активнішого утвердження гуманістичних цінностей: добра, справедливості, честі, гідності, совісті, обов'язку, відповідальності, — для того, щоб ці зміни відбулися. Починати треба кожному з себе та із закладу дошкільної освіти. Метою дошкільної освіти є гармонійний розвиток дитини відповідно до вікових  та індивідуальних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, розвиток самостійності, творчості, допитливості.

Одним зі складових формули Нової української школи є принцип дитиноцентризму, позитивної взаємодії та наскрізний процес виховання, що базується на цінностях. Їх може забезпечити гуманно-особистісний підхід до дитини в освітньому процесі. Наразі почалося оновлення освітньої сфери в бік духовності, моральності, гуманності, пошуку систем у розвитку особистості. На зміну авторитарній педагогіці в освіту ХХІ століття приходить і отримує широке визнання гуманно-особистісна педагогіка. Пройшли часи сидіння учнів «потилиця в потилицю» у класі, говоріння тільки за бажанням вчителя. Тепер головною дієвою одиницею є діалогічна цілісність: особистість дитини — особистість педагога.

Діяльність педагога спрямована на любов до дітей, позитивне сприйняття індивідуальних особливостей кожної дитини, визнання її прав і свобод, бажання співчувати та допомагати іншим. Любов до дітей є визначальним критерієм в роботі педагогічних працівників. Тільки з любов'ю та повагою до дітей можна досягти успіхів у своїй професії. Навчання й виховання для дитини має бути приємним, активним і максимально індивідуальним.

Сучасна дошкільна освіта шукає гнучкі форми організації освітнього процесу. Заняття не може залишатися незмінним, і шляхи його вдосконалення дуже різноманітні. Використовуючи різні організаційні форми та методи організації роботи з дітьми дошкільного віку, вихователь повинен враховувати вік дитини, обсяг розумового навантаження, об'єктивні можливості змісту завдань для зміни видів діяльності, готовність дітей до певних видів роботи, мікроклімат групи, розвивальне середовище.

Гуманізація взаємин «педагог — дитина», задоволення потреб дітей у спілкуванні та співпраці визначає певну систему поєднання індивідуальних, групових та фронтальних видів роботи. Якщо індивідуальна робота спрямована на конкретну дитину без взаємодії з іншими, то через групові форми роботи у дітей формується позитивна мотивація до навчального співробітництва, діти вчаться критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем. Це реалізація природного прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці. Також формуються колективізм, моральні, гуманні якості особистості.

Тому завдання педагога сьогодні — не тільки дати дітям суму знань, а й навчити спілкуватися, розв'язувати проблеми, знаходити вихід нестандартної ситуації, іншими словами — навчити найвищого із мистецтв — мистецтва жити в суспільстві.

ZOOM-конференцію організувала завідувач відділу Львівського обласного Будинку вчителя Цибулько Н.В.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image