Новини відділів на місцях
Image

Семінар з реформування сучасної української освіти у Будинку вчителя

18 ЛИС 2021

 

Львівський обласний Будинок учителя у режимі онлайн із використанням платформи ZOOM організував проведення семінару з реформування сучасної української освіти «Нова українська школа».

У семінарі брали участь докторка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ірина Садова, заступники директора з навчально-виховної роботи початкових та середніх шкіл, спеціалісти відділів освіти, вчителі початкових класів, вчителі-предметники та голови методичних об’єднань навчальних закладів Львова та області.

На семінарі виступила Віра Романчак, завідувач музейного відділу Будинку вчителя, наголосивши на співпраці з різними освітніми установами та організаціями, зокрема з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка у контексті популяризації Концепції Нової української школи, девізом якої є гасло «Від школи знань – до школи компетентностей і цінностей».

Ключові компетентності – це ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх впродовж усього життя.

Професорка Ірина Садова розкрила тему «Створення інклюзивного середовища у закладах освіти». Розповіла про організаційно-методичні засади освітньої інклюзії у вітчизняних закладах загальної середньої освіти, проаналізувала структуру і зміст підготовки педагогів до організації та здійснення інклюзивного освітнього процесу, схарактеризувала перелік бар’єрів упровадження освітньої інклюзії та виокремила основні напрями її розвитку в Україні.

Науково-методичний захід викликав неабияке зацікавлення освітян, активну дискусію та обмін думками. Учасники наголосили на важливості формування інклюзивної культури українського соціуму, зауважили, що вивчення і критичний аналіз українського та світового досвіду в царині освітньої інклюзії, розгляд можливості його творчого використання з урахуванням специфіки сучасних вітчизняних реалій постає як ніколи раніше своєчасним для Нової української школи.

Наприкінці професорка узагальнила результати проведеного семінару, які збільшать інтелектуальний багаж вчителя, можуть бути спрямовані на практичне застосування під час навчально-виховного процесу в школі.

Захід організувала завідувач музейного відділу Львівського обласного Будинку вчителя Віра Романчак.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image