Новини департаменту

Львівські вчені — лауреати премії Президента України для молодих вчених та Національної премії імені Бориса Патона

21 ГРУ 2021

Image

 

Згідно з Указом Президента України № 660/2021 від 16 грудня 2021 року на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено Національну премію України імені Бориса Патона 2021 року. Серед лауреатів — науковці львівських закладів вищої освіти.

За  роботу «Електрохімія функціональних матеріалів та систем» премію присуджено колективу науковців.

Серед яких – Орест Кунтий, доктор технічних наук, професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», та Олександр Решетняк, професор, доктор хімічних наук, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Співавторами цієї праці є також науковці Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут» та Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. Робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам електрохімічного формування та функціонування нових матеріалів і систем, а також з’ясуванню основних закономірностей їхнього утворення та визначенню факторів, які дозволяють цілеспрямовано впливати на наноструктуру, склад та комплекс функціональних властивостей. Створений авторами комплекс теорій процесів електроосадження металів дав змогу розробити та впровадити ефективні методи керування електрохімічними технологічними процесами та визначити головний напрямок науково-технічного прогресу у цій галузі в Україні.

За роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення» премію присуджено

Ванкевичу Петру Івановичу, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Черненку Альберту Дмитровичу, кандидатові військових наук, начальникові відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, полковнику.

За роботу «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні» удостоєний премії Добрянський Дмитро Олександрович, доктор медичних наук, професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

А Указом № 659/2021 від 16 грудня 2021 року  на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Премію Президента України для молодих вчених 2021 року за роботу «Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент» присуджено кандидатам технічних наук, доцентам кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Оксані Балабан і Дарії Матулці.

Щиро вітаємо шановних лауреатів із високим визнанням результатів їхньої наукової діяльності!

Світлина із сайту lpnu.ua.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image