Кращі освітні практики

Кращі інклюзивні практики Львівщини. Досвід Сколівського ІРЦ

13 ЛЮТ 2022

Image

Розкажіть, будь ласка, коротко про діяльність Сколівського ІРЦ історію створення та колектив.

КУ «Сколівський ІРЦ» створено рішенням районної ради у 2017 р. Центр був утворений з розрахунку потреб надання послуг для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти на території Сколівського району. На даний час пройти психолого-педагогічну оцінку розвитку або отримати супровід можуть діти від народження та особи, старші 18 років, які мають особливі освітні потреби.

Згідно зі структурою КУ «Сколівський ІРЦ» в установі затверджено 9,75 штатних одиниць:
- директор ІРЦ  - 1;
- фахівці (консультанти) – 7;
- медсестра – 0,5;
- прибиральниця – 0,25;
- водій - 1.

Які методики ви використовуєте у своїй роботі? Розкажіть про них докладно, будь ласка.

Сколівський ІРЦ використовує  діагностичні методики для психологічного обстеження та виявлення особливостей розвитку осіб: Leiter-3, WISC-IV, PEP-3, CONNERS-3, CASD.
Дані п’ять діагностичних інструментів - це світовий стандарт діагностики.

Leiter-3 - методика для тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей. Шкала Leiter-3 містить невербальні інструкції та завдання і не потребує вербальної комунікації з особою взагалі. Її віковий діапазон – від 3 до 75+ років.

WISC-IV - методика для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей. Містить вербальні тести, і її віковий діапазон застосування – від 6 до 16 років.

PEP-3 - методика для тестування психоосвітнього профілю, спрямована на визначення особливостей розвитку дітей з розладами аутистичного спектра. Визначає поведінкові, когнітивні або емоційні прояви особи. Її віковий діапазон – від 2 до 7,5 років.

CONNERS-3 потрібна для виявлення РДУГ (розладів дефіциту уваги та гіперактивності). Тест складається з трьох форм: для самої дитини, для батьків (опікунів) і вчителів-педагогів. Віковий діапазон для CONNERS-3 – від 6 до 16 років. Цінність CONNERS-3 в тому, що методика дає розуміння про функціонування дитини в різних контекстах. CASD - скринінгова методика, яка  спрямована на визначення проявів РАС у дітей. Віковий діапазон – від 1 до 16 років.

Які послуги ви надаєте?

Одним з основних завдань інклюзивно-ресурсного центру є проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей особи; надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами: оцінка фізичного розвитку; оцінка мовленнєвого розвитку; оцінка когнітивної сфери; оцінка емоційно-вольової сфери; оцінка освітньої діяльності.

У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складання для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку, у якій зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміка розвитку, адаптація навчального матеріалу, технічні пристосування, корекційно-розвиткові заняття, визначені у комплексній психолого-педагогічній оцінці розвитку особи, виданої інклюзивно-ресурсним центром. Корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності особи.

Мобільний інклюзивно-ресурсний центр є першим на Львівщині та одним з перших на Україні. Розкажіть докладно про нього. Які послуги він надає? Яку територію обслуговує?

У 2019 році на засадах співфінансування з місцевим бюджетом Сколівської районної ради, було здійснено закупівлю спеціального автомобіля, призначеного для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками ІРЦ - Сколівський мобільний інклюзивно-ресурсний центр.

Автомобіль придбали завдяки залученню державної субвенції з частковим фінансуванням з місцевого бюджету Сколівської районної ради. Таким чином вдалося залучити 1 млн 550 тисяч гривень з державного та 155 тисяч - з місцевого бюджету.

Спеціалізований автомобіль марки «АВТОСНАБ» модель «STDW – 01» на базі VOLKSWAGEN CRAFTER призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями в кріслі колясці з обладнанням, здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку осіб Сколівської, Славської та Козівської територіальних громад, які не відвідують заклади освіти, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

1 січня 2022 року набрали чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання. Що саме змінилося? Як це вплине на діяльність центру та взаємодію з освітніми установами?

1 січня 2022 року набрали чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання:
-    «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» від 21 липня 2021 р. № 765;
-    «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» від 15 вересня 2021 р. № 957.
Відтак посилюється акцент на співпраці між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами, щоб отримувати більше підтримки й допомоги під час навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Ключові зміни в організації інклюзивного навчання:

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки характеризують, які потреби мають особи з ООП, наприклад: на першому рівні підтримки інклюзивний клас не потрібний, діти навчаються у звичайному класі та додаткове фінансування не передбачається, а на четвертому і п’ятому рівнях за умовами забезпечення підтримки в інклюзивному класі навчається одна дитина і на її освітні потреби виділяється найбільше фінансування.

Підтримка першого рівня надається у першу чергу учням, у яких виникають труднощі під час навчання. Завдання директора – організувати роботу педагогів та класних керівників, щоб якомога раніше виявити такі потреби у дітей. Комунікація з батьками, пояснення їм важливості на ранньому етапі скоригувати ситуацію допоможе у цьому. Для кожної дитини, що потребує підтримки в освітньому процесі, директор школи створює команду психолого-педагогічного супроводу. Ця команда має провести оцінку та визначити, чи дійсно є потреба у наданні дитині підтримки першого рівня. На основі цієї оцінки заклад ухвалює відповідне рішення.

Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ. Якщо ж у висновку рівень не вказаний, команда супроводу визначає його на основі інформації, зазначеної у висновку. До цього процесу необхідно залучити представників ІРЦ, які проводили комплексну оцінку. Адже фахівці ІРЦ, які безпосередньо працювали з дитиною, можуть повідомити додаткову інформацію, важливу для ухвалення рішення про визначення рівня надання підтримки.

Заклади освіти використовують ресурси ІЦР для більш якісного підходу до розроблення ІПР, а також організації інклюзивного освітнього середовища, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, консультування педагогів щодо підготовки індивідуальних освітніх траєкторій, модифікації/адаптації освітніх програм.

Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг осіб з ООП. Засновники закладів освіти забезпечують базові соціальні послуги школи та облаштування освітнього середовища, а кошти на корекційно-розвиткові заняття виділяються залежно від потреб кожної дитини.

Розкажіть, будь ласка, про проєкти, в яких бере участь заклад/колектив закладу.

Ось деякі з проєктів:

- Стажування на тему «Досвід формування інклюзивної політики в Німеччині і Україні» в м. Брауншвайг, Нижня Саксонія, Німеччина, здійснювалось на запрошення суспільно-політичної асоціації AWO, Брауншвайг.
Ми мали змогу відвідати інклюзивну та спеціальну школу м. Брауншвайг, ознайомитись з роботою центру соціальної підтримки та підприємства, де забезпечуються робочими місцями люди з особливими потребами та соціально вразливі групи населення.
Важливим моментом стажування було відвідування Університету Ляйбніца у м. Ганновер, де ми мали змогу здійснити обмін досвідом з науковцями Німеччини, зокрема з професором Др. Рольфом Вернінгом, директором інституту спеціальної педагогіки Університету Ляйбніца.
Загалом в рамках стажування було закладено фундамент подальшої співпраці з представниками німецької сторони, досягнуто домовленостей щодо подальшої спільної діяльності на рівні урядових і громадських організацій, Університетів у сфері розвитку комплексної допомоги людям з особливими потребами в Україні.

- Співпраця КУ «Сколівський ІРЦ» із Львівським НУ Івана Франка

Співробітництво полягає у проходженні практики, стажуванні для студентів, аспірантів, викладачів та випускників університету за такими спеціальностями: логопед, дефектолог, корекційний педагог в  КУ «Сколівський ІРЦ».
У 2021 році КУ «Сколівський ІРЦ» став базою проходження виробничої практики двом студентам.

- За ініціативи комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» у рамках співпраці на волонтерських засадах кафедрою спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ імені Івана Франка під керівництвом доктора психологічних наук завідувача кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи професора Катерини Олексіївни Островської здійснене дистанційне навчання онлайн-курсу для фахівців КУ «Сколівський ІРЦ».

Тісно співпрацюючи з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації впродовж 2021 року вдалося реалізувати:

-    навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Львівській області за підтримки фонду Горста Рогуша та Української спілки супервізії та коучингу на платформі Zoom проведено перший із запланованої серії семінарів «Створення інклюзивного простору у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини: виклики, можливості та супровід». Учасниками семінару стали керівники та відповідальні працівники 50 закладів П(ПТ)О.

-    zoom-конференція з фахівцями департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, інклюзивно-ресурсних центрів та лікарями дитячими неврологами та психіатрами області

-    у рамках дводенної наукової конференції на тему «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» у партнерстві з Миколаївським інститутом розвитку людини ЗВО «Університет «Україна»» за сприяння громадської організації «Діалог» відбувся вебінар «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі».

-    під керівництвом Оксани Потимко (очільниці Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка) стартували курси підвищення кваліфікації з організації інклюзивного навчання незрячої дитини у ЗЗСО на базі Кам’янець-Подільської спеціальної школи, в яких взяли участь фахівці з різних куточків України, зокрема, комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр».

-    конференція за участі МОН, департаменту освіти і науки ЛОДА, ЛНУ імені Івана Франка, ресурсного центру освітніх  інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка», громадської організації «Справа Кольпінга в Україні» та ІРЦ Львівської області на тему «Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами». Важливою складовою роботи конференції  було підписання Меморандумів про співпрацю між Сколівською міською, Козівською сільською, Славською селищною радами та громадською організацією «Справа Кольпінґа в Україні». Саме в такі моменти усвідомлюється вся важливість роботи та закладаються оновлені фундаменти майбутнього.

-    участь у  науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічне проєктування розвитку обдарованості дітей засобами інформаційно-комунікативних технологій».

-    участь у семінарі для асистентів вчителів Сколівської, Козівської та Славської територіальних громад «Адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб осіб з особливими освітніми потребами».

-    проведені навчання  для асистентів вчителів закладів освіти Славської, Козівської, Сколівської територіальних громад.

-    участь у роботі  методологічного семінару «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти».

-    семінар-практикум для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, працівників соціально-психологічної служби закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини на тему «Впровадження інклюзивного навчання в закладах професійної  (професійно-технічної) освіти Львівщини: рівень готовності, досвід, виклики».

-    засідання круглого столу «Інвалідність – не вирок». В обговоренні проблем взяли участь представники ОЦКР для дітей та осіб з інвалідністю св. Пантелеймона, Центр соціальної реабілітації та адаптації для молоді з особливими потребами «Дивовижні долоні», медицини, фахівці соціальних служб, соціального захисту, Сколівського інклюзивно-ресурсного центру, педагоги ліцею та представники селищної ради.

-    взяли участь у науково-практичній конференції разом з Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівським національним університетом імені Івана Франка, громадською організацією «Справа Кольпінга в Україні» на тему «Професійна зайнятість осіб з особливими освітніми потребами».

-    у Вищій духовній семінарії Львівської архідієцезії в очно-дистанційному форматі участь у нараді-тренінгу разом з Міністерством освіти і науки України,  Державною службою якості освіти України, департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівським національним університетом імені Івана Франка, громадською організацією «Справа Кольпінга в Україні» на тему «Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами у нових умовах функціонування ІРЦ».

Які цілі ставите перед собою на найближчі роки, про що мрієте?

Наше завтра залежить від дій сьогодні...

Сьогодні існує комплекс проблем, пов’язаних із надаванням необхідних послуг особам з особливими освітніми потребами, а саме:
- відсутність центру денного перебування (підтриманого проживання) для осіб з важким ступенем порушення розвитку;
- відсутність рекреаційно-реабілітаційних послуг для осіб з особливими освітніми потребами.

Зважаючи на потреби, щоб вийти на якісно новий рівень надання комплексних психолого-педагогічних послуг необхідно об’єднати зусилля всіх і спільно створювати та реалізовувати проєкти, метою яких є створення нових робочих місць, формування людиноцентричності, кооперації і її головного призначення, створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних послуг сталого розвитку.

Ми прагнемо створити реальну, працюючу модель забезпечення надання повного спектра послуг: від раннього виявлення дітей з особливими освітніми потребами до технологій діагностики, корекції, реабілітації, адаптації, соціалізації та профорієнтації до підтриманого проживання осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Адже багато людей і сімей залишаються сам на сам зі своїми проблемами.

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image